Български именник

Лоза - значение, произход и имен ден

от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"


Лоза празнува имен ден на

28 Април - Цветница, Връбница