Български именник

Лила - значение, произход и имен ден

от цветето "л и л и я к" или видоизменено от Илия


Лила празнува имен ден на

28 Април - Цветница, Връбница