Български именник

Лальо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Лазар