Български именник

Гуда - значение, произход и имен ден

видоизменено от Груда, Грудьо