Български именник

Генко - значение, произход и имен ден

далечно видоизменение от Георги