Български именник

Генда - значение, произход и имен ден

далечно видоизменение от Георги