Български именник

Галентин - значение, произход и имен ден

видоизменено от Валентин и Ганчо