Български именник

Германа - значение, произход и имен ден

от древнотракийското "горещ" или от лат. "роден, същински брат, сестра"