Български именник

Гендо - значение, произход и имен ден

далечно видоизменение от Георги