Български именник

Гутьо - значение, произход и имен ден

"да е мила като гугутка"