Български именник

Гудьо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Груда, Грудьо