Български именник

Гъдьо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Гърдьо