Български именник

Горчо - значение, произход и имен ден

от "гора" или видоизменено от Григор