Български именник

Грива - значение, произход и имен ден

от диал. "г р и в" - сив, сивоок "да не му вредят зли очи", сродно по значение със Сиво