Български именник

Галинета - значение, произход и имен ден

Възможностите за тълкуване са няколко: от глагола галя "милвам", преносно "глезя" и причастието гален "милван, глезен".