Български именник

Георгия - значение, произход и имен ден

видоизменено за момиче от Георги