Български именник

Гиздьо - значение, произход и имен ден

от "гиздав", "хубав"