Български именник

Горин - значение, произход и имен ден

от "гора" или видоизменено от Григор