Български именник

Чедомир - значение, произход и имен ден

старинно име "дете на мира"