Български именник

Чаньо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Вълчан, Стоян или Цветан