Български именник

Будислава - значение, произход и имен ден

старинно име "да буди слава"