Български именник

Беньо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Любен, Хубен или от друго подобно име