Български именник

Блажо - значение, произход и имен ден

от "благ", т.е. Кротък, мил, добър, а на някои места е превод на грц. Вангел, Вангелина