Български именник

Будьо - значение, произход и имен ден

съкратено от Будимир или Будислав