Български именник

Балан - значение, произход и имен ден

произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо