Български именник

Будимира - значение, произход и имен ден

старинно име "да буди света"