Български именник

Белин - значение, произход и имен ден

от б я л , т.е. Хубав