Български именник

Бойдьо - значение, произход и имен ден

от б о я с е : "да се боят от него" , "да бъде силен и властен"