Български именник

Бендо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Любен, Хубен или от друго подобно име