Български именник

Блъско - значение, произход и имен ден

от "бляскав", диал. "блъскав"