Български именник

Брезин - значение, произход и имен ден

от "брез (бряз)" "с бяло на челото", "със светло чело"