Български именник

Байло - значение, произход и имен ден

произхожда от по-старите имена Бяльо, Бялчо, Бельо, Белчо