Български именник

Будимир - значение, произход и имен ден

старинно име "да буди света"