Български именник

Белуша - значение, произход и имен ден

от б я л , т.е. Хубав