Български именник

Билчо - значение, произход и имен ден

от б и л к а , б и л е "лековита трева"