Български именник

Блеско - значение, произход и имен ден

от "бляскав", диал. "блъскав"