Български именник

Негол - значение, произход и имен ден

съкратено от изчезналото старинно име Негослав "който негува, обича славата"