Български именник

Венецко - значение, произход и имен ден

от "венец"