Български именник

Везенко - значение, произход и имен ден

от диал. "вежа", "веза" - "да е привързан към рода и близките си"