Български именник

Велимир - значение, произход и имен ден

старинно име "да повелява в мир"