Български именник

Вълчин - значение, произход и имен ден

заклинание против вълци, "да не му пакостят вълци"