Български именник

Върба - значение, произход и имен ден

от дървото "върба" или от черковния празник Връбница.