Български именник

Вътко - значение, произход и имен ден

далечно видоизменение от Бълко или от Васил