Български именник

Вида - значение, произход и имен ден

"да бъде виден, бележит"