Български именник

Влайко - значение, произход и имен ден

"да бъде юначен", разновидност на Владо, Влада, Воин, Войо, Войко, Войно, Войка