Български именник

Витан - значение, произход и имен ден

Според „Българския етимологичен речник“ етимологията на името Витан, от основа вит- в старобългарския глагол витати, гостоприемен съм, засвидетелстван в ръкопис от XV век, и наставка -а̀н, като в имената Драг-а̀н, Цвет-а̀н, Вълк-а̀н.


Витан празнува имен ден на

16 Април - Великден - Възкресение Христово