Български именник

Венда - значение, произход и имен ден

съкратено от Невена, Невен или от Венец, Венцеслав и др. Древнославянска богиня на любовта и домашното огнище.