Български именник

Върбан - значение, произход и имен ден

от дървото "върба" или от черковния празник Връбница.