Български именник

Веньо - значение, произход и имен ден

съкратено от Невена, Невен или от Венец, Венцеслав и др.