Български именник

Ванда - значение, произход и имен ден

видоизменено от Иван, Иванка